Met de privacyverklaring willen we:

 • Aangeven wie de verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.
 • Een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • Welke gegevens verzamelen we?
  • Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
  • Aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren?
  • Verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen.
  • Uitleggen welke rechten je hebt.
 • Je informeren over jouw rechten.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

S4all.be Web & ICT Services is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een aantal plichten ten aanzien van de betrokkene.

 • Zo mogen we zonder de toestemming van de betrokkene geen informatie verwerken die we niet strikt nodig hebben (rechtmatigheid en behoorlijkheid).
 • Moeten we de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden (doelbinding).
 • Mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren (opslagbeperking).
 • Moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken (transparantie).

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). We verwerken de persoonsgegevens (naam en e-mailadres) alleen om te kunnen communiceren, voor begeleiding en ondersteuning. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden. De persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar.

Jouw rechten?
Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een bericht via het contactformulier. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder (Vlaamse Toezichtcommissie of Gegevensbeschermingsautoriteit).

Wat zijn cookies precies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren.

Welke cookies worden er op deze website gebruikt?
Deze site gebruikt essentiële en functionele cookies.

 • De essentiële cookie is de ‘session cookie’. Deze cookie regelt de continuïteit tijdens je sessie en garandeert het behouden van je login van pagina naar pagina. Als je uitlogt of de browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).
 • De functionele cookie is er alleen maar voor het gemak. Deze onthoudt slechts je gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren – je zult dan elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten intypen.

Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen. Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van elk toestel.