GDPR - AVG - Informatieveiligheid

Door de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen burgers meer zeggenschap en bescherming over hun gegevens. Er is één geheel van regels voor alle bedrijven die actief zijn in de EU. Dit is een goeie zaak voor iedereen die zijn persoonsgegevens bezorgd aan iemand anders. De GDPR gaat niet over boetes, maar over een bewustwording. Elk bedrijf, organisatie, vereniging, overheidsinstelling, ... die persoonsgegevens verwerkt moet er over waken dat de gegevens voldoende worden beschermd.

Alles start met de persoonsgegevens van een natuurlijk persoon. In het GDPR verhaal noemt men hem de betrokkene. De betrokkene heeft een aantal rechten die hij kan uitoefenen (inzagerecht, vergetelheid, verbetering, overdraagbaarheid,...).

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of de overheidsinstantie die de persoonsgegevens verwerkt is de verwerkingsverantwoordelijke. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Bijvoorbeeld een naam, foto, IP-adres, ... De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de verwerking. Hij verzamelt, beheert, raadpleegt, verspreidt, verwijdert... persoonsgegevens.  

De gegevens over een persoon kunnen we in twee categorieën opsplitsen: gewone en bijzondere gegevens. Bijzondere gegevens (ras, religie, politieke overtuiging,...) mag u niet verwerken tenzij u van de betrokkene daarvoor toestemming hebt gekregen of onder voorwaarden beschreven in de GDPR/AVG verordening.

Hieronder vindt u de vier pijlers om de GDPR/AVG verordening te implementeren in uw bedrijf, organisatie, vereniging,... 

1. Ontdekken

 • Waar en welke persoonsgegevens worden er opgeslagen in uw bedrijf of organisatie?
 • Categoriseer de persoonsgegevens.
 • Noteer hoe, waarom en hoelang de persoonsgegevens worden gebruikt. 

2. Beheren

 • Is er een functionaris voor gegevensbescherming benoemd?
 • Bestaat er een informatieveiligheid en privacy beleid.
 • Kunnen de betrokkenen hun rechten uitoefenen.

3. Beschermen

 • Zijn de (gevoelige) persoonsgegevens versleuteld en voldoende beschermd.
 • Is er een actieplan voor het opvangen van gegevenslekken.
 • Worden de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op regelmatige basis geëvalueerd.

4. Rapporteren

 • Kan de naleving van de GDPR-verordening worden aangetoond (register, privacyverklaring, beleidsteksten, bewustwordingscampagnes, procedures...). 
 • Is er een rechtsverwerkingsgrond voor alle verwerkingsactiviteiten.
 • Werd er voor de verwerking een risicoanalyse uitgevoerd op de verwerkingsactiviteiten met een hoog risico.
GDPR Ontdekken-beheren-beschermen-rapporteren

De GDPR verordening

GDPR (informatie)

GDPR boetes

GDPR Informatiebeveiliging- en privacybeleid

GDPR management tools

GDPR professionals

Geautoriseerde toezichthouders

Cyber security (national public authorities)

Cybersecurity bedrijven

Cybersecurity certificaten

 • CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control
 • CISM: Certified Information Security Manager
 • CISSP: Certified Information Systems Security Professional

Cybersecurity (hack) tools

Cybersecurity trainingen voor personeelsleden

Cyberveiligheidstrainingen voor kinderen

Cybersecurity nieuws

Ethisch hacken

Privacy waakhonden

Data classificatie tool

 • Open Raven: https://www.openraven.com Open Raven maakt software die een organisatie helpt bij het vinden van de gegevens binnen de organisatie, ze beschermt en waarschuwt over een mogelijke blootstelling.

Netwerkmonitoring

Computer Emergency Response Team (CERT)

Telenet

 • SIG: Secured Internet Gateway. Maximale bescherming met de next generation firewall.
 • Schoolnet+: telenet.be/schoolnet 

Video

Wachtwoorden

Tips

Afkortingen

 • GDPR: General Data Protection Regulation
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • DPO: Data Protection Officer
 • FG: Functionaris voor gegevensbescherming
 • ISMS: Information Security Management System
 • SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (Supervisie & Data-acquisitie)
 • GEB: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • DPIA: Data Protection Impact Assessment
 • IDS: Intrusion Detection System, een type systeem dat in staat is om malafide acties op een netwerk of systeem te detecteren en hierover te waarschuwen.
 • IPS: Intrusion Prevention System, een type systeem dat malafide acties kan detecteren en blokkeren.
 • SIEM: Security Information and Event Management, een oplossing waarbij één systeem logging informatie vanuit allerlei componenten in het netwerk verzamelt om deze informatie vervolgens te normaliseren, te correleren en te aggregeren teneinde alerts en andere rapportages beschikbaar te maken.
  • Splunk
  • Azure Sentinel
 • APT: Advanced Persistent Threats, bij een APT beschikken de aanvallers over voldoende geld, middelen en tijd om een aanval met geavanceerde middelen uit te voeren. 
 • SOC: Security Operations Center. In de praktijk monitort een SOC de computer- en netwerkactiviteiten van een organisatie. Er wordt gezocht naar afwijkende zaken.
 • CIPP/E: Certified Information Privacy Professional Europe
 • SLA: Service Level Agreements. Is een overeenkomst waarin afspraken staan tussen de aanbieder en de afnemer van een dienst of product.
 • CCPA: California Consumer Privacy Act. De CCPA geeft inwoners van Californië meer controle over hun persoonlijke informatie. Is vergelijkbaar met de GDPR.
 • PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard. Een informatiebeveiligingsstandaard om fraude met kredietkaarten te voorkomen.
 • FIM: File Integrity Monitoring. Houdt de integriteit van bestanden in de gaten. FIM helpt om beveiligingsaanvallen voor te blijven en om fouten te identificeren die een organisatie zou kunnen blootstellen aan hackaanvallen.