Educatieve content

We ontwikkelen educatieve content (teksten, afbeeldingen, schema's, video's, oefeningen,...) voor diverse opdrachtgevers. Samen met de opdrachtgevers maken we onderwijs.

Leermateriaal ontwikkelen start met de wens om een bepaald onderwerp toegankelijker te maken. Het is noodzakelijk dat de educatieve content aansluit bij de doelgroep. We ontwikkelen educatieve content aan de hand van het ADDIE-model (Analysis, Design, Development, Implementation en Evaluation).

ADDIE-model - educatieve content ontwikkelen

 1. Analyseren
  We beginnen elk project met een analyse:
  - Welke zijn de leerdoelen?
  - Wie is de doelgroep? Voor welk niveau moet het materiaal geschikt zijn?
  - Is er voorkennis aanwezig?
  - Is er voldoende achtergrondinformatie?
  - Voor welke leeromgeving moet het materiaal geschikt zijn?
  - Hoeveel lesuren zijn er voorzien?
   
 2. Ontwerpen
  Rekening houdend met didactische principes ontwerpen we een structuur en een leerpad. We maken de keuze wat er wordt behandeld en wat niet. De keuze heeft te maken met de leerdoelen, het aantal lesuren, de aanwezige kennis... Er bestaan diverse werkvormen die toegepast kunnen worden om informatie over te dragen. We kiezen werkvormen die de leerstof op een efficiënte en aangename manier overbrengt. We variëren ook de werkvormen, want met variatie wordt een groter deel van de leerlingen aangesproken.
   
 3. Ontwikkelen
  We maken de educatieve content en koppelen deze aan leerpad.

 4. Implementatie
  In de implementatie fase leveren we het materiaal aan en begeleiden we de opdrachtgevers. We volgen ook op.

 5. Evaluatie
  We evalueren de kwaliteit van de content en het bereiken van de voorgeschreven competenties.

 6. Onderhouden en actualiseren
  Een opdrachtgever gebruikt het leermateriaal graag meerdere jaren na elkaar. Informatie blijft niet voor altijd actueel. Wij gebruiken manieren om het leermateriaal bij de tijd te houden.

Tools